به وب سایت شرکت پیشرو آسانبر خوش آمدید

نمایندگی ها

شرکت پیشرو آسانبر نمایندگی های انحصاری و فروش شرکت های زیر را دارد:

 

  • نماینده انحصاری شرکت لاپالاچیا ایتالیا (LP)
  • نماینده فروش ریل های آسانسور از شرکت مونته فرو ایتالیا و هنگ شنگ  و آل راند چین
  • نماینده فروش تراول کابل از شرکت های دت وایلر و ام کا اس ترکیه
  • نماینده فروش شرکت آلبرتو ساسی ایتالیا
  • نماینده فروش شرکت آلبرتو ساسی اسپانیا
  • نماینده فروش شرکت گوستا ولف آلمان
  • نماینده فروش شرکت گوستا ولف چین
  • نماینده فروش شرکت سیکور ایتالیا
  • نماینده فروش شرکت ویتور ایتالیا