به وب سایت شرکت پیشرو آسانبر خوش آمدید

موتور گیر بکس FF360

این موتور برای آسانسور های با ظرفیت 8 تا 10 نفر طراحی شده است.
هم خوانی کامل با انواع موتور بازار چه با مدل های 3VF یا نوع دوسرعته
سیستم ترمز الکترومغناطیسی بی صدا با ویژگیهای استثنایی برقی و مکانیکی را دارد

تگ ها