به وب سایت شرکت پیشرو آسانبر خوش آمدید

درب های اتوماتیک

سیستم کنترل VVVF و نرمی حرکت ،موجب شده است که برای آسانسورهای با ترافیک بالا ،دارای کارایی مطلوبی باشند

تگ ها